Kedves Látogató!

Az iskolakert lehet a testmozgás, a rendszeres munka helyszíne, az a tér, ahol a gyerekek feladatot kaphatnak, felelősségteljes munkát végezhetnek, és élvezhetik ezek gyümölcseit a saját termények leszüretelésekor.

Az iskolakert lehet a közösségépítés terepe és eszköze egyaránt, az iskolán belüli közösségek esetében éppúgy, mint a lakóhelyi közösségé, a szülők, szomszédok, idősek és fiatalok bevonásával. Az iskolakert közösségi üggyé válhat, sorsa, kialakítása, a fejlesztés lehetősége, az elért eredmények mind-mind a közösségi hétköznapok része lehet, beszédtémává válhat a tanulók, a tanárok között, és színtere lehet az egészséges versenynek is, iskolán belül, és iskolák között egyaránt.

Ezen túl a kertben gyakorlatilag minden tantárgy oktatható, minden témához rendelkezésre állnak a szemléltető eszközök. A kertpedagógia már itthon is számos kiváló példával, javaslattal szolgál ahhoz, hogyan lehet élvezetes, testre szabott órákat tartani az iskolakertben, és ez a program is szeretne hozzájárulni ezek gyarapításához. A kezdeményezés távlati célja, hogy az iskolakert mozgalom túlnőjön a kezdeti kereteken, egyre több iskola csatlakozzék hozzá, minél többen sajátítsák el, majd járuljanak hozzá a kertpedagógia gyakorlatához, és jöjjön létre az iskoláknak, a pedagógusoknak és a közösségeknek egy olyan hálózata, amely Magyarországon a mindennapi tanári gyakorlat részévé és eszközévé tudja tenni az oktatásnak ezt a régi-új csodálatoseszközét, a kertet!

A projekt a TÁMOP-3.3.17-15/1-2015-0008 számú projekt keretében valósult meg.

Egészséges Táplálkozás

A Tudás kertje egyszerre oktatási szemléltető eszköz és ösztönző rendszer, amely élő laboratóriumként működve lehetővé teszi a pedagógusoknak, hogy a több területet is érintő tudásanyagokat gyakorlati példákkal mutassák be a diákoknak. Ezzel elősegítik, hogy a tanulók saját megfigyeléseik alapján sajátítsák el mindazt, amit a Kert, mint ökoszisztéma, valamint a mezőgazdasági termékek biztosíthatnak számukra. A közös munka a Tudás kertjében felébreszti és fenntartja a gyerekek érdeklődését az élelmiszerekkel kapcsolatban. A tanulók hasznos információkat kapnak az élelmiszerek eredetétről, az egészséges táplálkozásról, az élelmiszerbiztonságról, a táplálkozási lánc működéséről, valamint hasznos tudásra tesznek szert a kertészkedésről és földművelésről is.

Kertpedagógia

A Tudás kertje program lényege az együttműködés, a közös célok megfogalmazása és elérése. Kiváló lehetőség arra, hogy különböző kultúrájú gyermekek és felnőttek együtt hozzanak létre valami fontosat, amiért dolgozni kell, amit ápolni és gondozni is kell. A kert megtervezése és gondozása nem feltétlenül igényel komoly szaktudást, a közös munka (pl. ásás, gereblyézés, öntözés stb.) mérsékli vagy akár el is tüntetheti azokat a kulturális és társadalmi különbségeket, amelyek a gyerekek, gyerekcsoportok között fennállnak. A kert mindezen túl lehetővé teszi a városban felnőtt (esetenként második, harmadik generációs, falut sosem látott) gyerekeknek, hogy testközelből figyelhessék a növények növekedését, termesztését, a kisebb testű állatok, madarak, rovarok életét, bepillantást nyerve az ökoszisztémák működésébe. A kerti munka segítségével a gyerekek megérthetik azt is, hogy mennyi munkába, fáradtságba, energiába kerül, amíg az asztalunkra kerül az általunk elfogyasztott sokféle élelmiszer, milyen foglalkozású emberek vesznek részt az élelmiszertermelésben, és milyen sokrétű az ellátandó Feladatok köre.

Közösségek Hálózata

Fontosnak tartjuk, hogy a projektben résztvevő iskolák hosszú távon tartsák a kapcsolatot, minél több szakmai tapasztalatot osszanak meg egymással, információval, jó gyakorlatok átadásával támogassák egymást. Programunk fenntartási időszakában új iskolákat is szeretnénk a közösséghez csatlakoztatni, akik további új szakmai megközelítéseket, szakértelmet hozhatnak a közös munkához. Hálózatunk építéséhez, fenntartásához várjuk mindazon szponzorok jelentkezését is, akik azonosulnak projektünk céljaival és értékrendjével, és akik pénzzel, eszközökkel támogatnának bennünket, ezzel is elősegítve a magas színvonalú szakmai, pedagógiai munkát.

Ökológia

Minden kert egy életközösség, növények és állatok, rovarok, bogarak élőhelye. És minden kert kölcsönhatásban van a minket körbevevő világ valamennyi elemével, amit nem tudunk és nem is szeretnénk bezárni. Így aztán örülhetünk, ha szemet gyönyörködtető virágú növények magját fújja a szél valahonnan, bosszankodhatunk, ha szép virág helyett gyom landol nálunk, vagy kártevők költöznek hozzánk valahonnan. Lakókörnyezetünk,a tájegység jellemzői, éghajlata, a helyben honos és betolakodó, úgynevezett invazív fajok is komoly hatást gyakorolnak arra, milyen lehetőségeink vannak a kertművelésben, és milyen nehézségekre számíthatunk…. A Tudás kertje, mint cseppben a tenger, megmutatja a természeti rendszerek számos sajátosságát. Kirajzolódnak általa a különféle élőlények közötti kapcsolatok, megfigyelhető benne az egyes növény-, állat-, vagy rovarfajok közötti versengés, az élősködés éppúgy, mint a hasznos együttműködés, és a különféle fajok egymásra utaltsága. Kertünkben megfigyelhetjük az időjárás kedvező és kedvezőtlen hatásait, a külső zavaró hatásokat, de az önjavítás és az öngyógyítás mechanizmusait is. A Tudás kertje egy jó lehetőség a tanteremben elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati megfigyelésére, megtapasztalására.

Tanórák a Kertben

Vajon egy szép Iskolakertben azt lehet megtanulni, hogyan kell növényeket ültetni, gondozni, hogyan kell a talajt kezelni ahhoz, hogy a növények a legjobb tápanyagokat kapják a fejlődésükhöz? A válaszunk az, hogy ennél sokkal több lehetőség van egy Iskolakertben. Természetesen meg lehet tanulni az amatőr kertészkedés alapjait. Ráadásul együtt ásni, öntözni, gereblyézni jó buli, vidám dolog. De a Kert sok minden másra is jó: meg lehet figyelni a természet változásait, a helyi mikroklíma jellegzetességeit, az időjárás növényekre és állatokra gyakorolt hatásait. A Kertek virágai, fái sok költőt, írót, képzőművészt, zenészt megihlettek. Egy iskolakert kiváló helyszín ahhoz, hogy benne irodalmi, zenei, képzőművészeti témájú órákat / szakköri foglalkozásokat is tartsunk.

Természeti erőforrások

A természeti erőforrások olyan, a természetben előforduló anyagok, vagy energiaforrások, amelyek eredeti formájukban, feldolgozás nélkül is értékesek. Ezekhez az erőforrásokhoz olyan változatos emberi tevékenységek fűződnek, mint a bányászat, a kohászat, az energiatermelés, vagy az erdő- és vadgazdálkodás valamint a halászat, amelyek mind környezeti erőforrásokon alapuló gazdasági ágazatok. A mezőgazdaságot nem számítjuk ezek közé, mert ebben az ágazatban a hozzáadott emberi munka mértéke a végtermékben már nagyon nagy. Tehát a kert önmagában nem tekinthető természeti erőforrásnak, hiszen emberi beavatkozás nélkül nem hoznak magas hozamú termést a növények. Rendkívül fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak gazdálkodni a természeti erőforrásokkal.